TR EN

Polisan Holding ailesi olarak yarım asrı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde 2012 yılından bu yana halka açık şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir olma ilkeleri ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu yönde, şirketin ekonomik performansını ve piyasa varlığını yıllık faaliyet raporları ile paydaşlarımızla paylaşıyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız, tüm paydaşlarımızın ekonomik kârlılığını koruyarak dünyamızı tehdit eden çevresel ve sosyal konularla mücadele etmek üzere kurumsal stratejimizin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Çevresel, sosyal ve ekonomik performansımıza odaklanan Küresel Raporlama Girişimi (GRI) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarımız, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarımız, enerji verimliliği çalışmalarımız, ürün yaşam döngüsü değerlendirmelerimiz, yönetim sistemleri çalışmalarımız ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz stratejimizin birer yansımasıdır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Yapılanmamız

Holding ve grup şirketlerimizin üst yönetimleri, sürdürülebilirlik projeleri ilerleme raporları, doğal kaynak tüketimi ve denetim raporlamaları gibi sürdürülebilirlik performans sonuçlarını içeren raporları düzenli olarak takip etmektedirler.

Sürdürülebilir iş modellerini, mevcut en iyi uygulama örneklerini ve gelişme alanlarımıza yönelik alınabilecek aksiyonları Sürdürülebilirlik Çember çalışmalarımızda tartışmaktayız. Bu toplantılarımızı AR-GE’den, satışa, insan kaynaklarından proje ve yatırım departmanına kadar tüm ana ve destek süreçleri yöneten ekiplerin katılımı ile gerçekleştirmekteyiz.

Yıllık olarak yürüttüğümüz Paydaş Diyalogu çalışmalarımız kapsamındaki çağrı merkezi aramalarımız ve online anketlerimiz ile paydaşlarımızın görüşlerini alıyor ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızın önceliklendirmesini bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz.

2016 yılında temelleri atılan Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğümüz sürdürülebilirlik raporlamalarına ve bu alandaki ulusal ve uluslararası inisiyatifler ile yürütülen projelere liderlik eder. Müdürlüğümüz, yürütülen faaliyetlerin ilerleme durumlarını departman aylık faaliyet raporlarında CEO ile düzenli olarak paylaşır.

Sitemizin işlemesini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Polisan Holding Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.