Raporlarımız

Çevresel ve sosyal performansımızı ve ekonomik başarılarımızı 2015 Polisan Holding Sürdürülebilirlik Raporumuzda siz paydaşlarımızın görüşüne sunmuştuk. Operasyonlarımızda yalnızca ekonomik kârlılığa odaklı bir stratejimiz olmadığını, aynı zamanda dünyamızı tehdit eden çevresel ve sosyal sorunlarla savaşmayı da bir yönetim stratejisi haline getirdiğimizi tüm paydaşlarımızla şeffaf ve tarafsız bir şekilde paylaşmak üzere çıktığımız bu yoldaki kararlılığımızı 2016 Polisan Holding Sürdürülebilirlik Raporumuz ile de sürdürmekteyiz.


2016 Sürdürülebilirlik Raporumuz


2016 Özet Rapor Videomuz


2015 Sürdürülebilirlik Raporumuz