İstanbul’un Yıldızları

Küresel düzeyde dünyanın öncü çocuk savunucusu olan UNICEF, çocukların refahını arttırmak ve tüm kız ve erkek çocuklarına tam potansiyellerine ulașma olanağını sunmak için yerel düzeyde çeșitli ortaklarla birlikte çalıșmalar yürütmektedir. Bu amaç doğrultusunda da “İstanbul’un Yıldızları” Projesi ile 9-14 yaș arası okul dıșı kalmıș 90.000 çocuğun hızlandırılmıș eğitimle yașıtlarının seviyesine getirilmesi için gerekli fonların yaratılması ve her yıldız sayesinde 100 çocuğun okutulması hedeflenmiștir.

Holding’in destek verdiği proje, Türkiye’nin ünlü isimlerinden Așkın Nur Yengi, Haluk Bilginer, Ayșe Kulin, Rafet El Roman, Ebru Akel, Deniz Akel ve Kenan Doğulu’nun ișbirliği ile gerçekleștirilmiștir. Burada amaç sanatçıların dünyasını ve yeteneklerini milyonlarca izleyiciyle bulușturmak ve aynı zamanda yıldızların müzayededeki değerlerini arttırarak çocukların aydınlık geleceğine daha fazla katkıda bulunmayı sağlamaktır.